I forbindelse med vindusprosjektet vil det settes opp stillas i Herslebs gate fra uke 19 til og med uke 21. Disse vil bli stående i 3-5 uker avhenging av fremdrift i arbeidet. 

Har du spørsmål ta kontakt på vindu@heimdal2.no

 

Mvh

Styret