Kjære andelseiere og naboer!

Tusen takk for deres bidrag, gode ideer og innspill i spørreundersøkelsen om fellesrom og arealer! Her er en liten oppsummering av resultatene.

Vi i styret setter veldig pris på å få så mange gode tilbakemeldinger. Disse vil bli tatt med i styrets planlegging framover. På grunn av store og nødvendige vedlikeholdsprosjekter som kommer neste år (blant annet vindusrehabilitering) har vi dessverre ikke så stort budsjett som vi skulle ønske å bruke i 2022 til større tiltak i sammenheng med fellesrom, men vi har nå en bedre idé om hva vi som beboere ønsker og vil forsøke å prioritere deretter. Mer detaljer under.

Vi fikk totalt 65 svar som er et kjempegodt grunnlag for videre planlegging. Over 80% av svarene viser at mange syns et godt tilbud av fellesrom og fellesarealer er viktig eller kjempeviktig. Det mest attraktive fellesområdet er takterrassene, etterfulgt av selskapslokale og musikkrom.

Det var mange ideer og innspill til hvordan vi kan forbedre bakgårdene.  Sykkelboder og rom for barnevogner ble også ofte nevnt.

Første steg videre er å fortsette kartleggingen av fellesrommene, å utvikle nye og bedre løsninger for tilgang, og lage nye rutiner for bruk så de rommene vi har kan gagne oss alle.

Musikkrom:

Vi ønsker å åpne bruken av rommet for alle beboere i borettslaget som er interessert. Her trenger vi oppdatering av regler, rutiner og leie for de som ønsker å bruke rommet.

Bakgårder:

Vi ønsker å opprette en bakgårdsgruppe som inkluderer flest mulig beboere i tillegg til de i styret som ønsker det. Vi kaller inn til et møte på nyåret for å se på hva vi har budsjett i 2022, utarbeide en arbeidsmetode for gruppa og lage et årshjul for oppgaver i bakgårdene. Send gjerne epost til bakgard@heimdal2.no får å melde deg på i gruppen!

Utleiehybel:

Vi undersøker enkle tiltak for å gjøre utleiehybelen litt hyggeligere.

Sykkelparkering / barnevogn:

Opprydning i sykkelrom er i gang. Styret undersøker midler og tilskudd fra Oslo kommune for å bygge sykkelparkering og ekstra plass til barnevogn i bakgårdene der det trengs.

Selskapslokal:

Vi må få en faglig vurdering på hva det vil koste med en totaloppussing. Siden vi har lite budsjett kan vi tidligst starte med forbedringer i 2023. Vi kommer tilbake til beboere med mer informasjon.