Vindusprosjektet begynner å nærme seg slutten. Vi minner om at alle spørsmål som er knyttet til vindusrehabiliteringen sendes til vindu@heimdal2.no

Det gjenstår fortsatt noe arbeider i noen leiligheter som ikke er oppført på fremdriftsplanen. Disse leilighetene blir varslet av entreprenør for å avtale tidspunkt for arbeid.

Innkassinger rundt ventilasjonsrør som føres i leiligheter leveres med standard hvit farge.

 

Mvh

Styret