Avtrekksviften i bygget er koblet ut av el. tilsynet på grunn av jordfeil. Vi kjenner ikke detaljene og jobber med å finne en løsning snarest mulig. Inntil vi har fått avtrekksviften til å fungere igjen er det viktig at beboere sørger for å bytte luft selv.

Det er anbefalt å `sjokk-lufte´ i noen få minutter, helst med gjennomtrekk, slik at luften i leiligheten blir byttet ut. Dette bør gjøres noen ganger i løpet av en dag. 

Ved spørsmål ta kontakt på vedlikehold@heimdal2.no

Mvh

Styret