Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker i byggene våre. Befaringen skjer mellom 14.00-21.00 over en uke i slutten av august. Se informasjonsarket under for dato de kommer til ditt bygg.

 

Mvh

Styret