Styret varslet i slutten av januar at vaktmesteravtalen med Gamle Oslo Servicesentral ville bli sagt opp gjeldende fra 31. mai. Dette ble gjort på bakgrunn av et ønske om å forbedre vaktmestertilbudet både på pris og tjenester - at bygg og utearealer blir ivaretatt er viktig for bomiljøet vårt. Styret har vurdert tilbud fra flere leverandører og vi kan nå med glede meddele at valget har falt på Vaktmester Andersen som vil overta ansvaret for vaktmestertjenestene f.o.m. 1. Juni. Du kan lese mer om selskapet her.

Heimdal II er et stort borettslag - i en overgangsperiode mellom to leverandører jobber vi alle for at det skal bli smidigst mulig for ny vaktmester å gjøre seg kjent og sette seg inn i oppgavene hos oss. Ta ham vel imot!

Relevant info for oss beboere:

  • Den nye vaktmesteren heter Leif Evensen og han vil være tilstede hverdager mellom kl. 10 - 14. Han kan kontaktes på tlf. 919 05 390
  • nettsiden vår finner du eksempler på hva slags oppgaver vaktmester utfører. 
  • Ved feil, mangler, skader eller spørsmål tar du fremdeles kontakt med styret på epost vedlikehold@heimdal2.no
  • Nøkler til sykkelboder, kjøp av kort til vaskeri og badstuer og påfyll av disse får du fremdeles gjort hos Gamle Oslo Servicesentral i Heimdalsgata 36.

 

Mvh Styret