Borettslaget har vært uheldige og det har vært en langvarig prosess med å reparere feil på avtrekksvifta i Heimdalsgata 36, noe som har gått utover luftkvaliteten i bygget. Årsakene til dette kan du lese mer om under.

I dag er ny avtrekksvifte bestilt, og arbeidet med å installere ny vifte begynner mandag 7. november.

Leverandøren Energima Bolig hadde et feilslått forsøk på reparasjon av avtrekksvifta. Arbeidet ble ikke gjennomført på en tillitsvekkende måte og vi har måttet hente inn andre ventilasjonsfirmaer for å sjekke at Energima Bolig ikke gjorde noen klandreverdige feil i reparasjonsprosessen som igjen forårsaket havariet.

Resultatet av undersøkelsene er at Energima Bolig kun har vært uheldige med reparasjonen slik de hevdet. De er lei seg for den feilslåtte reparasjonen og lover å levere så snart som mulig. De har tilbudt oss en god pris og en bedre løsning enn den vi hadde for å bøte på skaden. (Trykkstyrt avtrekk kontra tidsstyrt etter forhåndsdefinerte trinn). Rivearbeidene starter mandag 7. November, og de antar at de trenger ca to arbeidsuker på å få ny vifte i drift. 

 

Fortsett å ta kontakt på vedlikehold@heimdal2.no ved skader, feil eller spørsmål om vedlikehold i byggene og utearealene våre. 

 

Mvh

Styret v/ Vedlikeholdsgruppa