Oppstart av vindusprosjektet skjer tirsdag 6. desember i Heimdalsgata 36. Viktig informasjon til andelseiere og beboere finner du i linkene under. I perioden 22. desember til og med 8. januar vil arbeiderne avholde jule- og nyttårferie. Det blir ikke uført noen bytte av vinduer i denne perioden. Når det gjelder bytte av vinduer så vil alle leiligheter bli varslet med informasjon på leilighetsdøra ca fem dager før montering. Det vil først installeres ventiler, og så vil vinduene skiftes ut.

 

Dato for den enkelte leilighet og informasjon om hva du må gjøre:
  • Fremdriftsplan med dato når arbeidet skal utføres for hver enkelt leilighet finner du her (excel)  og her (pdf) 
  • Viktig informasjon om hva du som beboer må gjøre finner du her

 

Informasjon om boring av ventilasjonsluker i Heimdalsgata 36:

  • Det er særdeles viktig at andelseier er hjemme. Arbeiderne kommer fra kl 0700 og de begynner øverst og jobber seg nedover etasjene.
  • For andelsnumrene 170 og 172 til og med 177 så blir ventilasjonskontroll og boring utført samtidig med vindutskiftingen i uke 50.
  • Ventilasjonskontroll og boring samt vindutskifting for andelsnummer 171 blir utført etter uke 5.
  • Det første som gjøres er at plassering av ventil skal avklares. Etter dette så bores det hull til ny ventil og boring skjer både fra ut- og innside.Det benyttes industristøvsuger i forbindelse med boring.
  • Arbeiderne vil å ha på seg arbeidssko (dette er lovpålagt), om du ønsker at gulvene skal dekkes til så må dette gjøres av andelseier selv i forkant. På selve monteringsstedet vil arbeiderne ha med arbeidsmatte.

 

Kontaktinformasjon til Laurynas fra Takst og Vindu er telefon 96664763. Spørsmål kan også rettes til vindu@heimdal2.no.

Reklamasjonsskjema finner du her

 

Mvh Styret