Styret minner om at stemmer i ekstraordinær generalforsamling må gis på Usbl Min Side, ikke på epost. Logger du inn på Min Side finner du veileder for hvordan du stemmer. 

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen:

I forbindelse med den kommende vindusrehabilitering i Heimdal II Borettslag er det behov for en generell søknad om fasadeendring. Dette har bakgrunn i at det er noen andeler i borettslaget som kan få utvidet sine vinduer og terrassedører som tilvalg. Da dette er å anse som en fasadeendring må dette behandles i en generalforsamling med 2/3 flertalls krav.

Styret ønsker å ha denne søknaden i forkant for å sikre god fremdrift i rehabiliteringen. Det foreligger ingen garanti for at dette blir godkjent av Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten.

Om generalforsamlingen vedtar dette så må de som ønsker utvidelse av vindu eller terrassedør ta kontakt på vindu@heimdal2.no innen 1. august 2022.