Takst og Vindu Spesialisten (TVS) skal ha møte med Nordan denne uken angående dato for leveranse. TVS anslår at vindusleveransen kommer i uke 47 og antar derfor oppstart av monteringen i HG36 i uke 48. TVS kommer tilbake etter møte med Nordan angående endelig fremdrift i de første blokkene. TVS ser for seg å dele ut fremdriftsplanen for HG36 i slutten, eller starten av neste uke. Fremdriftsplanen orienterer generelt om arbeidene, men også spesifikt når montørene skal inn i den enkelte leiligheten. Evalueringsskjema legges ved fremdriftsplanen.