Det er sommer og styrets medlemmer vil i likhet med mange andre avvikle sine ferier. Det vil derfor kunne være noe lengre svartid på henvendelser til styret i perioden frem til skolestart.

Alle løpende driftsavtaler og andre økonomiske forpliktelser sameiet har i denne perioden blir ivaretatt.

De fleste henvendelsene som styret får kan besvares ganske raskt, men det hender at henvendelsene er av en slik karakter at det må behandles i et styremøte. Neste styremøte blir avholdt i uke 34.

Vi ønsker alle i borettslaget en riktig god sommer!