Styrets medlemmer vil i likhet med mange andre avvikle sine ferier i sommer så i perioden fram til skolestart må det påberegnes noe lengre svartid på henvendelser til styret. Alle løpende driftsavtaler og andre økonomiske forpliktelser sameiet har i denne perioden blir ivaretatt. De fleste henvendelsene som styret får kan besvares ganske raskt, men det hender at henvendelsene er av en slik karakter at det må behandles i et styremøte. Neste styremøte blir avholdt i uke 33. Vi ønsker alle en riktig god sommer!