Har du en sak du ønsker skal tas opp på borettslagets generalforsamling?

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

 For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.
  • Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslag som eiere ønsker behandlet av generalforsamlingen sendes til styret@heimdal2.no innen 1. mars

Vi kommer tilbake med dato for selve generalforsamlingen på et senere tidspunkt.

 

Mvh

Styret