Container til å kaste avfall som er for stort, eller som ikke er vanlig husholdningsavfall kommer tirsdag 10. mai fra kl.08.00 til kl. 18.00.

Den vil stå utenfor Heimdalsgata 36.

Vi har også bestilt beholder for farlig avfall og bur til EE avfall fra renovasjonsetaten i år: