Nyheter Minimer
25 Latest Articles

OPPSUMMERING DRIFT OG VEDLIKHOLD 2020

Vi nærmer oss slutten av 2020. Et virkelig utfordrende år for oss alle. Til tross for dette har styret fått gjennomført større og mindre rehabiliteringer i borettslaget. Det er mye vi gjerne skulle hatt tid og ressurser til å få gjennomført, men COVID 19 pandemien har naturlig nok påvirket dette. Samtidig jobber styret med å holde et edruelig forhold til borettslagets driftsbudsjett slik at vi klarer å gjennomføre tiltak innenfor årets budsjett. For å nevne noe av det som er blitt gjort i år:

  • Nye dører til søppel- og sykkelrom i Heimdalsgata 30 og Herslebs gate 37
  • Nye fliser i inngangsparti i Heimdalsgata 36
  • Ny belysning i takhimling i Heimdalsgata 30, 35 og 36 og Herslebs gate 37.

Balkongrehabilitering

Balkongrehabiliteringen vil i all hovedsak avsluttes i løpet av et par uker. Det er noen mindre arbeider som gjenstår som vil bli utført i januar. De berørte andelseierne vil av Viking Entrepenør bli varslet i forkant. Disse arbeidene utføres uten at det må monteres stillas. Rehabiliteringen har til tider vært svært krevende for både USBL Prosjekt, entreprenør, styret og berørte beboere. Vi var klar over at det kom til å bli en utfordrende rehabilitering. Utfordringene tatt i betraktning så mener styret at de involverte har gjennomført arbeidet på en tilfredsstillende måte.

En av utfordringene er at Kjells Markiser beklageligvis ikke har vist seg leverandsdyktig til prosjektet. Styret har av denne grunn innhentet nye tilbud og har landet på en rammeavtale med Scandic Markiser AS som innebærer 40 % rabatt på interiør og eksteriør. Andelseiere må selv kontakte Scandic Markiser for bestilling og henvise til avtale med Heimdal 2 Borettslag. Mer informasjon finner du i lenken samt på infotavler i borettslagets oppganger. http://www.heimdal2.no/Nyttognyttig/tabid/9084/articleType/ArticleView/articleId/549491/Tilbud-pa-solskjerming-fra-Scandic-til-andelseiere-i-Heimdal-II-Borettslag.aspx 

Forprosjekt utskiftning av vinduer

Borettslaget bestilte i desember 2019 det nettbaserte verktøyet Bevar Vedlikehold som gjør det enklere for styret å planlegge vedlikeholdsarbeidet i borettslaget. Med basis i dette verktøyet og i samråd med USBL Prosjekt har styret bestilt et forprosjekt for bytte av samtlige vinduer i borettslaget. Dette forprosjektet er estimert til å være ferdig i slutten av februar 2021.

Rammeavtale med Rørleggersentralen AS 

Styret minner også om at borettslaget i dag har en rammeavtale med Rørleggersentralen AS som andelseiere kan benytte seg av om det er arbeider som skal utføres i egen leilighet. Dette betales av den enkelte andelseier.

Andre pågående prosjekter og vedlikehold

Det er avdekket flere mindre vannlekkasjer i Heimdalsgata 36. Disse er både i garasje, bod- og fellesarealer. Styret jobber med å få utbedret dette, men det har vist seg utfordrende å finne leverandører som vil gi garantier for arbeidet.

Borettslaget har mottatt klager fra naboborettslag på at varmepumpene lager mye lyd. Det er utført rens og service på pumpene for å bedre dette. Samtidig er det også bestilt støymåling for å se om dagens nivå er innenfor gjeldende krav og regler.

Da vi har hatt utfordringer med uvedkommende i borettslagets fellesområder jobber styret med å kartlegge sikkerhetsbildet i borettslaget, herunder en bedre belysningsplan i bakgård.

 

Styret 27. november 2020

 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere