Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Oppdatering balkongprosjeket

Arbeidet med balkongene pågår nå for fullt, i alle gårdene våre med balkonger.

Styret minner om at det er viktig at spørsmål angående prosjektet sendes til balkong@heimdal2.no for å sikre at du får raskt og riktig svar.

Forbedringer i entrepenørs rutiner 

Styret har fått tilbakemelding på at informasjon fra entrepenør i noen tilfeller har vært mangelfull og vanskelig å forstå, og at beboere har fått for korte frister. Dette har blitt påpekt og Viking Entreprenør har lovet å skjerpe sine rutiner. Informasjonslapper som henges opp vil fra nå av bli kvalitetssikret av Katrine Müller fra USBL Prosjekt.

Vann på belkonger ved kraftig nedbør

Prosjektet som pågår nå har som formål å begrense vannmengden som kommer inn på balkongen. Innglassede balkonger vil dessverre ikke være 100 % tette. Årsaken til dette er at en innglasset balkong betraktes som et uterom, ikke et oppholdsrom. Innglassingen er som følge av dette ikke konstruert for å holde vann ute, og man må dermed forvente at det kommer inn vann ved større nedbørsmengder.

Løsningen som blir utført i dag (alternativ 1) ble vedtatt av beboerne på den ekstraordinære generalforsamlingen 28. januar 2020. Ønsker du mer inforamsjon om hva alternativet innebærer finner du det her: http://www.heimdal2.no/Nyttognyttig/tabid/9084/articleType/ArticleView/articleId/540493/Innkalling-til-ekstraordinr-generalforsamling-28012020.aspx

Fremdrift i de forskjellige byggene

Heimdalsgata 30 og 35: Her foretas det nå komplementerende arbeider som ble oppdaget under ferdigberfaringene.

Herslebs gate 37:  Noe komplementerende arbeide gjenstår, samt diverse elektrisk arbeide på enkelte balkonger.

Heimdalsgata 36Flislegging og malearbeid pågår, og arbeidet er i rute i henhold til framdriftsplan. Her utføres det samtidig en nødvendig utbedring av inngangsparti med betongarbeider og nye fliser utvendig.      

Heimdalsgata 37: Arbeid med balkongene er i full gang, men her er entreprenøren noen dager forsinket i henhold til overordnet framdriftsplan.

Urtegata 46Stillas monteres f.o.m. 21.10, og arbeid med balkongene er i rute.

 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.