Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Ekstraordinær generalforsamling Heimdal II Borettslag

Som tidligere varslet vil det bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling1 i Heimdal II Borettslag for å behandle de saker som ikke ble behandlet i vårens ordinære.

Det er til sammen åtte andelseiere som har sendt inn forslag de vil at generalforsamlingen skal behandle. Styret har ett forslag samt at generalforsamlingen i Heimdal II skal velge en representant til Nedre Tøyen Garasjesameie. I tillegg er det ett forslag som skal behandles på nytt på grunn av stemmelikhet.

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt

mandag 5. oktober kl 1800 i Oslo Kongressenter, sal B, Youngs gate 21.

Pga av covid 19 og Folkehelseinstituttets smittevernregler så oppfordrer styret til at kun en andelseier per andel møter (at det er kun én andelseier per andel som kan møte) i generalforsamlingen. 

Innkallingen med de saker som skal behandles vil bli sendt ut innen utgangen av september.

__________________

 1 Innkalling til generalforsamling i borettslag [§ lov om burettslag 7-6. Innkalling til generalforsamling] Det er styret som innkaller til generalforsamling. Innkallelse til ordinær generalforsamling skal sendes andelseierne minst åtte og maksimalt tjue dager før generalforsamlingen skal avholdes. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig innkalles med kortere varsel, men fristen skal minst være tre dager.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.