Nyheter Minimer
25 Latest Articles

BALKONGREHABILITERING – EKSTRAORDINÆRT AVKLARINGSMØTE – INFORMASJON

BALKONGREHABILITERING – EKSTRAORDINÆRT AVKLARINGSMØTE – INFORMASJON

 

Styret har i dag hatt et ekstraordinært avklaringsmøte med USBL Prosjekt og Viking Entreprenør. I dette møte har vi kommet til enighet om en forlenget frist for bestilling av tilvalg. Ny frist er 28. april.

 

Det er mulig å bestille tilvalg etter denne datoen, men da er det helt andre priser. I skrivende stund har vi ikke kjennskap på hva disse prisene vil være, men vi må ta høyde for at prisen er vesentlig høyere.

Som skrevet tidligere så svarer prosjektleder Katrine Müller i USBL Prosjekt fortløpende på de e-postene hun mottar og hun opplyste i møte at alle henvendelser skal være besvart.

 

Vi har også etterlyst produktblader fra entreprenør og vi ser at i noen svar som er gitt andelseiere er det lagt ved utvidet produktinformasjon. Disse vedleggene deles på borettslagets hjemmeside og borettslagets facebookside.

 

I møte ble det også avklart muligheten for individuelle fargetilpasninger av dør- og vindusfelt fra Norgesvindu samt foldedør fra Nordan. Norgesvindu kan males i valgfri farge (utføres da av Viking Entreprenør, pris etter medgått tid, pris per time er 665,- eks mva, pluss materialer).

 

Nordan foldedør kan leveres i valgfri RAL farge (https://no.wikipedia.org/wiki/RAL) mot pristillegg (denne merkostnaden har vi per dags dato ikke fått av Nordan).

Om dette ønskes så opplyser dere dette om i tilvalgskjema. Om tilvalgskjema allerede er sendt inn, send det gjerne en gang til med beskjed om eventuell farge.

 

Ventiler. Alle standard vindusfelt ved siden av dør vil bli levert med ventil. Der skyvedør/foldedør bestilles vil ventiler installeres ved behov. Denne vil da i utgangspunktet bli plassert i sidevegg.

 

Da vi ser det er mange som etterspør eksakte mål og løsning for sin balkong må vi her presisere at tidligere delte bilder av dører og vinduer er illustrasjonsbilder. Alle balkongene er individuelt oppmålt for å ivareta alle balkongenes individualitet. Formålet med balkong@heimdal2.no er at prosjektleder skal kvalitetssikre at gitt svar gjelder for vedkommenes balkong da det er store individuelle forskjeller på balkongens utforming og mål.

 

Det er flere som stiller spørsmål ved varmekablenes effekt i vinterhalvåret og om dette blant annet er sentralstyrt. Det er ikke sentralstyrt. På grunn av valgte alternativ som ble bestemt av generalforsamlingen den 28. januar vil ikke isoleringsgraden på ytre glassfasade i balkong endres. Dette betyr at varmekabler ikke vil gi tilstrekkelig varme til å gjøre balkongrommet til et oppvarmet rom i alle årets måneder.

Varmekablene kan benyttes, men vil ikke gi særlig varme i rommet i den kaldeste perioden av året.

Les mer (Vedlegg)


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.