Nyheter Minimer
25 Latest Articles

INFO - Balkongrehabelitering

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen ble representanter fra styret invitert til avklaringsmøte med USBL Prosjekt og Viking Entreprenør. Møtet fant først sted denne uka og det ble diskutert mulig oppstart og forventet varighet.

Det er en del detaljplanlegging, bestillinger og signeringer som må være på plass som gjør at realistisk oppstart med arbeidene vil være i april. Mer presis dato må vi få komme tilbake til.

 

Arbeidene bør være ferdig i løpet av 2020. I hvilken adresserekkefølge arbeidene vil skje er heller ikke avgjort, men dette kommer vi også tilbake til.

 

Et viktig arbeid som må være gjort før oppstart er at det må utføres oppmålinger av balkongdørene og vinduer. Dette er ønskelig at blir gjort fra og med uke 9 (fra og med mandag 24/2). Her kommer vi også tilbake med mer detaljert gjennomføringsplan.

 

Styret vil også ha fokus med å oppdatere andelseierne både her på Facebook og på borettslagets hjemmeside. Minner også om at for spørsmål rettet mot det kommende balkongarbeidet så skal e-post balkong@heimdal2.no benyttes.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere