Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Referat Heimdal II Borettslag - infomøte mandag 16. desember 2019

Introduksjon fra CFA – presentasjon av styret, ordstyrer og USBL

Presentasjon fra USBL ble gjennomgått, noen spesifikke kommentarer:

 • Mangellisten
  • Det ble kommentert at vi skal sende spørreskjema for komplementering i posten.
   • Dette vil komme fra ekstern prosjektleder for prosjektet.
 • Definisjoner brukt av USBL for å presentere alternativer:
  • Innglasset løsning
   • Glass og rekkverk på balkong
   • Definert som uterom
  • Vinterhager
   • Tettere og isolert løsning
   • Nye konstruksjon blir minst like store som opprinnelig (1980-tallet), men med forbedret u-verdi.
  • Totalentreprise
   • En og samme leverandør har ansvar for alle stegene og leveransene i prosjektet.
 • De to alternativene ble presentert av USBL:
  1. Innglasset løsning
   • Fikse på eksisterende løsning
    • Tette med fuger og gummilister.
    • Prøve å tette overgang yttervegg/innglassetbalkong.
    • Ved denne type utbedringer kan en ikke garantere tettheten i konstruksjonen.
  2. Vinterhage løsning
   • Riving og bygge nytt i henhold til en bedre standard.
   • Åpningsvindu i sidefelt
   • Åpningsbart skyvefelt i forkant, blir mindre luftig en dagens løsning.
   • Går da tilbake til tidligere nivå.
  3. Opsjon for hver enkelt beboer:
   • Ny balkongdør og vindusfelt som klimaskjerm
   • Antatt tilgjengelig for begge opsjoner
 • Spørsmål
  1. Forskjeller i konstruksjoner – er det behov for stedstilpasninger på grunn av forskjellene i konstruksjoner i de ulike bygningene.
   • Svar fra USBL: Ja- det er absolutt mye mer behov for dette hos Heimdal II enn vanlig grunnet særegenheten til bygningene.
  2. I forrige prosjekt så ble det arbeidet over en veldig lang periode uten klar informasjon
   • Svar fra USBL: Timing av og mengden av informasjon skal bli bedre, og det er også fordel med å eksterne prosjektledere og totalentreprise.
  3. Leve med sopp og skader i 1 år til
   • Svar fra USBL: Ja, det er realiteten. Denne type problem må rapporteres inn, slik at en kan få en vurdering om dette er forsvarlig/kan utbedres på et tidligere stadie
  4. Standardheving med en vinterhage vil bare gjelde de med vinterhage. Hva gjør vi med kostnader
   • Svar fra styret: Det er ikke avgjort om det skal tas via nøkkel eller flatt. Styret vil legge fram på generalforsamling.
  5. Kommentar fra beboer – det er viktig å få fram helheten til GF
   • Oppussing / nytt prosjekt
   • Hva kan styret gjøre og vedta
   • Økonomi for alle vs de som har balkonger
    • De som har hatt balkonger har også hatt verditap.
  6. Kommentar fra styret: Viktig premiss for styret i prosessen 
   • Ekstern prosjektleder
   • Total entreprise
   • Fullført prosjekt vil heve verdi for alle.
  7. Rapporten fra USBL på prosjektet - når kommer den
   • Svar fra USBL: vi jobber med det og ser for oss å levere i vinter.
   • Svar fra styret: Vi skal jobbe med USBL med å få rapporten ferdig.
  8. Noen veldig detaljerte spørsmål om enkelte beboere sin situasjon:
   • Alternativ 1 – sprekk i front mellom glass og betong.
    • Svar fra USBL: Noe av det som skal fikses på.
   • Sopp-problematikk og akutte behov i noen enheter
    • Svar fra styret
     • Styret vurderer saker etter behov.
     • Også avhengig av planer og alternativ vi velger.
     • Se også tidligere svar om sopp fra USBL

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.