Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Referat Heimdal II Borettslag - infomøte mandag 16. desember 2019

Introduksjon fra CFA – presentasjon av styret, ordstyrer og USBL

Presentasjon fra USBL ble gjennomgått, noen spesifikke kommentarer:

 • Mangellisten
  • Det ble kommentert at vi skal sende spørreskjema for komplementering i posten.
   • Dette vil komme fra ekstern prosjektleder for prosjektet.
 • Definisjoner brukt av USBL for å presentere alternativer:
  • Innglasset løsning
   • Glass og rekkverk på balkong
   • Definert som uterom
  • Vinterhager
   • Tettere og isolert løsning
   • Nye konstruksjon blir minst like store som opprinnelig (1980-tallet), men med forbedret u-verdi.
  • Totalentreprise
   • En og samme leverandør har ansvar for alle stegene og leveransene i prosjektet.
 • De to alternativene ble presentert av USBL:
  1. Innglasset løsning
   • Fikse på eksisterende løsning
    • Tette med fuger og gummilister.
    • Prøve å tette overgang yttervegg/innglassetbalkong.
    • Ved denne type utbedringer kan en ikke garantere tettheten i konstruksjonen.
  2. Vinterhage løsning
   • Riving og bygge nytt i henhold til en bedre standard.
   • Åpningsvindu i sidefelt
   • Åpningsbart skyvefelt i forkant, blir mindre luftig en dagens løsning.
   • Går da tilbake til tidligere nivå.
  3. Opsjon for hver enkelt beboer:
   • Ny balkongdør og vindusfelt som klimaskjerm
   • Antatt tilgjengelig for begge opsjoner
 • Spørsmål
  1. Forskjeller i konstruksjoner – er det behov for stedstilpasninger på grunn av forskjellene i konstruksjoner i de ulike bygningene.
   • Svar fra USBL: Ja- det er absolutt mye mer behov for dette hos Heimdal II enn vanlig grunnet særegenheten til bygningene.
  2. I forrige prosjekt så ble det arbeidet over en veldig lang periode uten klar informasjon
   • Svar fra USBL: Timing av og mengden av informasjon skal bli bedre, og det er også fordel med å eksterne prosjektledere og totalentreprise.
  3. Leve med sopp og skader i 1 år til
   • Svar fra USBL: Ja, det er realiteten. Denne type problem må rapporteres inn, slik at en kan få en vurdering om dette er forsvarlig/kan utbedres på et tidligere stadie
  4. Standardheving med en vinterhage vil bare gjelde de med vinterhage. Hva gjør vi med kostnader
   • Svar fra styret: Det er ikke avgjort om det skal tas via nøkkel eller flatt. Styret vil legge fram på generalforsamling.
  5. Kommentar fra beboer – det er viktig å få fram helheten til GF
   • Oppussing / nytt prosjekt
   • Hva kan styret gjøre og vedta
   • Økonomi for alle vs de som har balkonger
    • De som har hatt balkonger har også hatt verditap.
  6. Kommentar fra styret: Viktig premiss for styret i prosessen 
   • Ekstern prosjektleder
   • Total entreprise
   • Fullført prosjekt vil heve verdi for alle.
  7. Rapporten fra USBL på prosjektet - når kommer den
   • Svar fra USBL: vi jobber med det og ser for oss å levere i vinter.
   • Svar fra styret: Vi skal jobbe med USBL med å få rapporten ferdig.
  8. Noen veldig detaljerte spørsmål om enkelte beboere sin situasjon:
   • Alternativ 1 – sprekk i front mellom glass og betong.
    • Svar fra USBL: Noe av det som skal fikses på.
   • Sopp-problematikk og akutte behov i noen enheter
    • Svar fra styret
     • Styret vurderer saker etter behov.
     • Også avhengig av planer og alternativ vi velger.
     • Se også tidligere svar om sopp fra USBL

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere