Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Heimdal II borettslag

Iht. borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt tirsdag 4. juni 2019

Frist for innmelding av saker er tirsdag 2. april 2019

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.
For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen

 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.

 • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen.

  Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/styreleder innen fristen.

  Epost: styreleder@heimdal2.no

  Egen innkalling til generalforsamlingen, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen.

  Oslo 12.februar 2019
  Med vennlig hilsen
  styret

   


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.