Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Julebrev fra styret 2018

            Til beboerne i Heimdal2 borettslag!

2018 er snart over, og styret ønsker å oppsummere året som har gått, og fortelle litt om planene for neste år.

Prosjekter

Det mest omfattende prosjektarbeidet har, uten tvil, vært utskiftingen av balkongene. Der har vi støtt på mange hindringer underveis, og arbeidet er fortsatt ikke ferdig. Dette må vi bli bedre til, og som dere ba oss om på sist generalforsamling, har vi bestilt en grundig evaluering av arbeidet. Det blir gjort av USBL, og vi forventer at de er ferdige med det i første kvartal 2019.

Vi vet at dette prosjektet har skapt mye frustrasjon, ikke minst fordi vi ikke har vært flinke nok til å komme med informasjon underveis. Det skyldes til dels at vi ikke har hatt informasjon å komme med, men vårt nyttårsforsett for 2019 er å bli mye flinkere til å holde alle oppdatert! Informasjon vil komme både på hjemmesidene[1] og Facebook-gruppen[2], og vi setter pris på om en andelseier per leilighet registrerer seg på USBL sin beboerportal[3].

Ellers har vi byttet ut alle varmtvannsberedere, og installert varmepumper. Varmepumpene lager en del lyd, så de har fått støykabinett og vi håper dette hjelper. Vi har også bedt leverandøren se på om det finnes noe mer vi kan gjøre for at de skal lage så lite bråk som mulig.

I Heimdalsgata 36 solgte kommunen i fjor den tidligere rusinstitusjonen Exit til private utbyggere, som skal bygge om til åtte leiligheter. Det har betydd en god del støy og skitt i oppgangen, og noen uhell som har gått ut over beboerne. Den støyende delen av ombyggingen nærmer seg slutten, og vi gleder oss alle til at de skal bli ferdige litt etter nyttår.

Av andre prosjekter vil vi fremheve byggingen av en rullestolrampe i Heimdalsgata 36, som også gjør livet lettere for alle med barnevogn. Bakgården i Urtegata har blitt ferdigstilt med ny platting, og gjestehybelen er ferdig oppusset. På hjemmesidene våre finner dere en kalender som viser når både hybel og festlokale er opptatt eller ledige for leie.

Neste år

2019 vil forhåpentligvis bli mye roligere. Det er ikke noen store prosjekter som skal gjennomføres, utover vanlig vedlikehold. Garasjesameiet har fått nye vedtekter, og portene vil byttes ut i løpet av neste år. Det er også behov for å  pusse opp festlokalet i Heimdalsgata 30.  Vi vil sannsynligvis få en del av det dekket av kommunen. I tillegg har vi et kjellerlokale i Herslebs gate, og vi har gjort oss noen tanker om hva det kan brukes til. Hvis dere har noen ønsker, er det bare å ta kontakt.

 

                                                 

Bursdag!
Til sommeren har vi bursdag! Da blir borettslaget 30 år, og det må feires. Vi har satt av lørdag 16. juni til en felles markering, med aktiviteter og leker for store og små, mat og drikke, og mulighet til å treffe alle naboene våre. Noen av dem har faktisk bodd her siden borettslaget ble bygget, men vi har også fått mange hyggelige nye naboer.

Festen er for alle oss som bor i Heimdal2, og alle er invitert til å komme med forslag til aktiviteter, underholdning, og andre morsomme og interessante ting vi kan fylle denne festdagen med. Ikke vær beskjeden, send dine forslag til styret@heimdal2.no, eller på vår side på Facebook.

Et slikt jubileum krever en arrangementskomite. Hvis du har lyst å være med på å gjøre dette til en minneverdig festdag, er du hjertelig velkommen til å delta. Jo flere, jo bedre! Meld din interesse på eposten over.

Så hold av 16. juni, og bli med på en hyggelig feiring!

Vårdugnad!
For å gjøre det hyggelig både til jubileumsfest, 17. mai og sommeren ellers, vil vi ha en vårdugnad i alle bakgårdene, lørdag den 4. mai klokken 12-17. Vi kjøper inn blomster, jord og maling. Utemøblene våre trenger et estetisk løft, og det er flere bakgårder som har bærplanter og grønnsakshager. Har du forslag til annet vi kan gå løs på, eller vil hjelpe til med forberedelser, ta kontakt på Facebook eller send en e-post til Grethe på grethenden@msn.com. Det blir servering av saft, kaffe og vafler, og barn er ekstra velkomne til å hjelpe til.

Felleskostnader

Dette er kostnader som først og fremst dekker alle kommunale avgifter, regnskapstjenester og forvaltning av borettslaget. En stor del av felleskostnadene går til nødvendig vedlikehold for å sikre at vi bevarer verdiene våre. Borettslaget har også store utgifter til belysning og oppvarming av fellesarealer, men den største strømutgiften er til oppvarming av varmtvann. Felleskostnadene dekker også vaktmestertjenester, trappevask, kontainerleie, internett mm.

Rehabiliteringsprosjekter 2018

Vi har hatt 2 store rehabiliteringsprosjekter i løpet av 2018

 1. Utskifting av varmtvannsberedere og innstallering av varmepumper. Dette arbeidet er ferdig. Varmepumpene skal føre til lavere oppvarmingskostnader. Hvor store disse besparelsene blir, vet vi mer om når pumpene har fått jobbet en stund til.
   

 2. Balkongprosjektet. Prosjektet er ikke ferdig ennå, og det er vanskelig å si hvor store kostnader som vil komme i tillegg. Så langt er det overskridelser på det opprinnelige budsjettet på over 3 millioner. Det jobbes fortsatt med løsninger for ferdigstillelse både innvendig og utvendig. Vi er i diskusjon med leverandør ang. ansvar og kostnadsfordeling.

Belåning

Borettslaget har for tiden to lån:

 • Husbanklån: NOK 19 millioner

 • Lån i OBOS Banken: NOK 10 millioner

Vi vil bli nødt til å øke lånebeløpet i OBOS Banken noe i løpet av 2019. Hvor mye, er litt tidlig å si enda. Det avhenger blant annet av ferdigstillelsen av balkongprosjektet samt eventuelle kostnader i forbindelse med Exit -prosjektet (se innledning).

Borettslaget Heimdal2 har en solid balanse med store verdier i bygningsmassen. Det er derfor ikke noe problem å få øke belåningen, men vi jobber samtidig med å holde kostnadene nede for å unngå å ta opp unødvendig stort tilleggslån.

Hva kan den enkelte gjøre?

Også vi som beboere kan hjelpe til med å holde kostnadene nede:

 • Ikke sett fra deg ting som skal kastes på fellesarealet. Vent til det kommer kontainer eller kjør det bort selv. Hvis noen andre må rydde etter dere, koster det selvsagt penger fra felleskassen.

  • Neste kontainer kommer i midten av januar. Vi prøver samtidig å få til felles henting av juletrær, men dette er ikke ferdig avtalt ennå. Renovasjonsetaten pleier også å kjøre rundt og hente juletrær. Vi vil poste informasjon om dette når det nærmer seg.
    

 • Vaktmestertjenesten utgjør en stor del av felleskostnaden. Ser du søppel, så plukk det opp og kast det. Gjør ikke du det, må noen uansett gjøre det. Hvis alle hjelper til, frigjøres tiden til vaktmesteren, og han kan da brukes på andre viktigere ting. Dette gjelder også fellesfasilitetene våre, som gjestehybel, festlokalet, vaskerier mm. Holdes det rent og ryddig, øker også trivselen.

   

 • Unngå unødvendig bruk av varmtvann. Kanskje installere sparedusj? Hvis alle gjør litt, holder vi strømutgiftene nede.
   

 • Noen trappehus har varmeovner. Vi ber beboerne om å ikke skru opp temperaturen til mer enn 18 grader.
   

 • Bli med på dugnad den 4. mai! Hvis mange av oss avsetter noen timer en dag til å hjelpe til å holde fellesområdene ved like, er det også kostnader spart for fellesskapet.

 Vi ønsker dere en trivelig avslutning på det gamle året, og gleder oss til å gå inn i det nye året sammen!

            Styret i Heimdal2                                            


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.