Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Økning av felleskostnadene fra 1. januar 2019

Alle skal nå ha fått brev fra vår forvalter Usbl, om at styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5 % fra 1. januar neste år.

Det er aldri hyggelig å annonsere økninger av felleskostnadene, men det må dessverre gjøres med jevne mellomrom pga at prisene stadig stiger. Felleskostnadene er den delen av «husleien» som går til drift og vedlikehold, altså ikke den delen som går til nedbetaling av felleslånet.

Felleskostnadene dekker blant annet varmt vann, vaktmester, trappevask, internett, reparasjoner og vedlikehold.

I gjennomsnitt øker felleskostnadene pr. leilighet med ca kr. 170 pr. mnd, litt mer for de største leilighetene, litt mindre for de minste.

Det har vært spørsmål om dette er for å finansiere de nye balkongene. I utgangspunktet er det ikke det. Balkongene har blitt finansiert gjennom låneopptak på 10 mill. Renter og avdrag til dette lånet er tenkt dekket av at strømutgiftene vil gå tilsvarende ned etter installering av varmepumpene.

Hilsen styret


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.