Utsatt: Ekstraordinær generalforsamling

Publisert: 29 okt 2020

Med basis i gjeldende anbefalinger fra Oslo kommune og FHI kan ikke styret fastsette noen ny dato for ekstraordinær generalforsamling. Vi ønsker at alle trygt skal kunne delta på generalforsamlingen og vil komme tilbake med mer informasjon så snart anbefalingene og retningslinjene endrer seg til det bedre.

 

Med vennlig hilsen

Styret