Frist for å stemme ved GF er utsatt til 16.juni 20:00

Publisert: 8 jun 2020

 

                                                                                                                      Oslo 8. juni 2020

 

VEDRØRENDE FRIST GENERALFORSAMLING 2020

Styret har i dag fått bekreftet at innkallingen til årets generalforsamling har av Gamle Oslo Servicesentral (GOS) ikke blitt distribuert andelseierne i tide. Dette har blitt utført i først i dag.

Styret har i samråd med USBL besluttet å forlenge fristen til

tirsdag 16. juni 2020 kl 20:00.

 

 

Mvh

Styret i Heimdal II Borettslag