BALKONGREHABILITERING - TILRETTELEGGING FOR OPPMÅLING

Publisert: 5 mar 2020

Viktig beskjed!

I dag har oppmålingen av vindusfelt og dører begynt i Herslebs gate. Mer enn halvparten av andelseierne hadde ikke klargjort balkong for dette. Dette medfører ekstrakostnader for borettslaget.

Fredag 13. mars må disse andelseierne/beboere være hjemme mellom kl 08 - 16 slik at oppmåling kan skje, med inntreden fra leilighet.

Om andelseier/beboer ikke her hjemme vil oppmåling skje påfølgende uke og andelseier vil bli fakturert for medgått tid og eventuelle merkostnader.»