Informasjon om toppbalkonger

Publisert: 18 okt 2019

Oslo Byggentreprenør AS (OBE) vil igangsette arbeidet med toppbalkongene. Det faktiske arbeidene vil bli igangsatt forhåptenligvis i uke 42. Det må avholdes et møte med OBE) og Lumon Norge AS (terrasse- og balkongglassystem) i forkant for å avklare noen byggetekniske forhold. Om OBE ikke opplever for mange overraskelser underveis forventer de at disse arbeidene vil være ferdig til jul.

 

Samtidig går prosessen med de øvrige balkongene videre. Det har 16. oktober i regi av USBL Prosjekt vært gjennomført tilbudsbefaring i borettslaget. Tilbudsmaterialet skal leveres USBL Prosjekt innen 31.10. Når det materialet foreligger vil USBL komme med en anbefaling til styret om den leverandøren som bør benyttes i det videre arbeidet. Deretter vil det bli avholdt både beboermøte og en ekstraordinær generalforsamling forhåpentligvis i løpet av november.