Retningslinjer for styrearbeid i Heimdal2

Publisert: 5 jun 2019

Her kan dere lese de nye retningslinjene for styrets arbeid.
Disse ble vedtatt i mai 2019.