GARASJEPLASS?

Publisert: 18 okt 2018

Borettslaget selger en garasjeplass. Kjøperen vil da disponere plass 111 i øvre garasje.
Garasjeplassen kan bare selges til andelshavere i borettslagene Heimdal II og Friisgt 6.

(Gjør oppmerksom på at omrokkeringer av plassene kan forekomme i fremtiden.)

Bud over kr. 190 000

Ta kontakt med Tore Sæter: tore2006@gmail.com