Kort resymé fra møtet om vinterhagene 10. okt. 2017

Publisert: 17 okt 2017

Det var møtt fram ca. 40 beboere.
Leder i styrets vedlikeholdsgruppe og ansvarlig for prosjekt «vinterhager», Torgrim Roll, orienterte om bakgrunnen for at vinterhagene måtte byttes ut og hvordan prosessen hadde vært. En representant fra Lumon, Magnus Fischer var også tilstede og supplerte Torgrim.

Det har vært mange lekkasjer i de innglasserte balkongene de siste årene, og tiden var kommet for at de måtte byttes ut. Vi fikk inn tre anbud og styret mente at Lumons anbud var det beste.

Rekkverket må, etter nye forskrifter, være en meter høyt. Alternativet fra Lumon var melkehvitt glass under rekkverk, som slapp 80 % av lyset inn og klart glass over. Styret bestemte at mot bakgården kan alle vinterhagene ha klart glass under rekkverket også, mens ut mot gaten burde det være en avskjerming mot innsyn, spesielt av hensyn til de som bor nederst.

På møtet gikk det fram at mange av dem som har vinterhage ut mot gaten også ville ha klart glass under rekkverket, slik at de kunne se ut på folkelivet i gaten når de satt der. Etter litt fram og tilbake, kom det fram at Lumon kunne sandblåse nederste del av nederste glassvegg, i stedet for melkehvitt glass, men det ville bli dyrere.

Lumon kunne også fortelle at mange borettslag som hadde valgt klart glass både over og under rekkverket, etter en tid hadde kommet tilbake for å få nederste del skjermet. Det ble for plagsomt med innsyn. Som fagperson rådet han derfor til at man burde holde på skjerming i den nederste delen. Det ville bli veldig dyrt å få det endret etterpå.

Kommunen har ellers gitt sin tillatelse basert på den opprinnelige planen og må, ved endring, konsulteres igjen.

Møtet ble til slutt enig om at styret skal vurdere saken på nytt og at man har to alternativer.

Alternativ 1 som opprinnelig foreslått: Melkehvite glass under rekkverk mot gate. Klare glass både over og under rekkverk mot bakgård.

Nytt alternativ: Vi sandblåser klart glass under rekkverk mot gate 35 cm opp på vegg.
a. Dette betyr en total sandblåst flate på 35 cm + 15 cm = 50 cm.
b. Sandblåst flate i bakgård senkes fra 30 cm til 20 cm.
c. Glass i rekkverk på topp av vinterhager skiftes fra melkehvitt til klart. Disse
sandblåses ikke under rekkverk.

Vi må innhente ny godkjenning av kommunen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Lumon må komme med ny pris for sandblåsingen. Når vi har fått disse opplysningene vil styret ta stilling til hvilket alternativ som skal velges.

Nedrivningen begynte uansett som planlagt den 16 oktober med å sette opp stillas og ta ned vinterhagene ut mot bakgården. Alle skal ha fått infoskriv i postkassen om dette, samt at det er offentliggjort på FB.

Framdriftsplanen ellers er vanskelig å forutsi, så lenge man ikke vet hvor lang tid kommunen bruker.

Styret
Heimdal2 borettslag