Container

Publisert: 6 okt 2014

I dokumentet under finner du datoene for når det utplasseres container ved Heimdalsgt. 36 (ved GOS). Det er også slått opp i oppgangene, samt at kalenderen under aktiviteter også er oppdatert.

Vi håper at container-avtalen vil hjelpe beboerne til å kunne planlegge rydding av boder etc. slik at vi slipper å frakte bort gjensatte ting under trapper og i kjellere.  Slike bortkjøringer er svært dyre og et gebyr for bortkjøring blir belastet den seksjonen som har forbrutt seg mot vedtektene.